שלומי שי אמויאל: מדדי מחירי תשומות דצמבר 2022 וסיכום שנת 2022

        מדדי מחירי תשומות דצמבר 2022 וסיכום 2022, שלומי שי אמויאל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה הודעתה לגבי מדדי מחירי תשומות לסיכום 2022 ולחודש דצמבר 2022. שלומי שי אמויאל מביא את הנתונים כפי שהם.

 • אין שינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים בדצמבר 2022
 • אין שינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים בדצמבר 2022
 • ירידה של 0.5% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור בדצמבר 2022
 • עליה של 0.3% במדד מחירי תשומה בחקלאות בדצמבר 2022
 • ירידה של 1.7% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה בדצמבר 2022
 • ירידה של 1.5% באוטובוסים בקווים קבועים בדצמבר 2022
 • ירידה של 1.8% במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים
 • עליה של 4.8% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים בשנת 2022
 • עליה של 5.0% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ומשרדים בשנת 2022
 • עליה של 4.7% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור בשנת 2022
 • עליה של 9.8% במדד מחירי תשומה בחקלאות בשנת 2022
 • עליה של 10.9% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה בשנת 2022
 • עליה של 11.0% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של קווים קבועים בשנת 2022
 • עליה של 8.1% במדד מחירי תשומה של אוטובוסים זעירים בשנת 2022

הנה הכתבה המלאה, כפי שמצטט שלומי שי אמויאל: מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים נותר בחודש דצמבר 2022  ללא שינוי ועמד על 127.3 נקודות (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות).

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה ירד ב-0.1%.

חומרים ומוצרים

מדד מחירי חומרים ומוצרים ירד בחודש דצמבר 2022 ב-0.1%.

מבין החומרים והמוצרים ירדו במיוחד מחירי רשתות ברזל (ב-3.0%), ברזל לבניה (ב-1.1%), חומרי מחצבה אחרים וצבעים (ב-0.7% כל אחד).

לעומת זאת, עלו מחירי מוצרים למיזוג אויר (ב-4.9%), מוצרים לאיטום (ב-2.3%), אריחי קיר ורצפה (ב-2.1%), מלט (ב-1.8%) ומתקני חוץ (ב-1.5%).

 שכירת ציוד ורכב והוצאות כלליות

מדד מחירי שכירת ציוד ורכב ירד ב-0.1% ומדד הוצאות כלליות נותר ללא שינוי בחודש דצמבר 2022.

שכר עבודה

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.2% בחודש דצמבר 2022.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי פרקי הבנייה

מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש דצמבר 2022 יש לציין עליית מחירים של 1.8% בפרק מיזוג אויר.

בשאר פרקי הבנייה נרשמו בחודש דצמבר 2022  תנודות מחירים של עד 0.5%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים נותר בחודש דצמבר 2022  ללא שינוי ועמד על 124.2 נקודות (הבסיס: ינואר 2012 = 100.0 נקודות).

מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש דצמבר 2022, יש לציין עליית מחירים של 1.5% בפרק איטום.

בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ירד בחודש דצמבר 2022 ב-%0.5 והגיע ל-140.2 נקודות לעומת 140.9 נקודות בחודש קודם (הבסיס: ינואר 2010=100.0 נקודות).

מדד מחירי תשומה בסלילה ללא גישור ירד בחודש דצמבר 2022 ב-0.4%.

חומרים

מדד מחירי חומרים – סך הכל ירד בחודש דצמבר 2022 ב-0.9%.

מבין החומרים ירדו מחירי אגו"מ – אגרגטים גרוסים ומודרגים (ב-5.5%), צבעים (ב-2.7%), תערובות אספלט (ב-2.4%), מצע א, מצע ב', מצע ג' – סך הכל (ב-1.8%) וצינורות ביוב מוטות ורשתות פלדה ואביזרי מתכת שונים (1.2% כל אחד).

לעומת זאת, עלו מחירי יריעות ביטומניות (ב-2.8%) צמנט שחור (ב-2.0%), אביזרי תאורת כביש (ב-1.3%).

שכירת ציוד

מדד מחירי שכירת ציוד עלה בחודש דצמבר 2022 ב-0.1%.

שכר עבודה

מדד מחירי שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה בחודש דצמבר 2022 ב-0.1%.

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי פרקי עבודה

מבין השינויים במדדים של פרקי עבודה בסלילה וגישור בחודש דצמבר 2022 יש לציין ירידות מחירים של 2.1% בפרק שכבות אספלטיות, 1.7% בפרק עבודות מצע ואגו"מ ו-1.0% בפרק עבודות סימון.

לעומת זאת, נרשמה עליית מחיר של 0.7% בכל אחד מהפרקים עבודות איטום ועבודות תאורה ורמזורים.

בשאר פרקי הסלילה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

מדד מחירי תשומה בענף החקלאות עלה בחודש דצמבר 2022 ב-0.3% והגיע ל-118.6 נקודות לעומת 118.3 נקודות בחודש קודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0 נקודות).

מדד מחירי תשומות בגידולים צמחיים נותר ללא שינוי בחודש דצמבר 2022 ומדד מחירי תשומות בבעלי חיים עלה ב-0.6%.

בחודש דצמבר 2022 עלו מחירי דלק, שמנים וחשמל ב-6.0%, חומרי אריזה ואריזות ב-1.2%, זרעים פקעות ושתילים ב-0.9%, חומרי הדברה ב-0.5%, אפרוחים וביטוח ב-0.3% כל אחד, ומסים ואגרות ב-0.2% ושונות (הנהלת חשבונות, שירותי מחשב, צורכי משרד וכו') ב-0.1%.

לעומת זאת, ירדו מחירי דשנים וזבלים ב-0.8%, מספוא לבעלי חיים ב-0.6% וחומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים ב-0.4%.

מחירי מים, מיכון, ציוד, רכב וחלפים, הובלה שכורה, שירותים וטרינריים ותרופות ודמי חכירה נותרו ללא שינוי.

עלות עבודה שכירה נותרה בחודש דצמבר 2022, ללא שינוי.

מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה ירד בחודש דצמבר 2022 ב-1.7% והגיע ל-114.7 נקודות לעומת 116.7 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ינואר 2020=100.0 נקודות).

בחודש דצמבר 2022 ירדו מחירי אנרגיה, שמנים ונוזלי קירור ב-10.1%.

לעומת זאת, עלו מחירי רכב ב-1.3%, שונות (הנהח"ש, הוצאות משפטיות וכד') ב-0.5%, מסים, אגרות, רשיונות וביטוח ב- 0.2% ואחזקת מבנים והוצאות משרד ב-0.1%.

מחירי אחזקת אוטובוסים נותרו ללא שינוי.

מדד מחירי התמורה למשרות שכיר עלה ב-0.9%בחודש דצמבר 2022.

מדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים

מדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים ירד בחודש דצמבר 2022 ב-1.5% והגיע ל-115.2 נקודות לעומת 117.0 נקודות בחודש קודם (הבסיס: ינואר 2020=100.0 נקודות).

מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים

מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים ירד בחודש דצמבר 2022 ב-1.8% והגיע ל-116.3 נקודות לעומת 118.4 נקודות בחודש קודם (הבסיס: מאי 2020=100.0 נקודות).

עלייה של 4.8% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים בשנת 2022

Increase of 4.8% in the Price Index of Input in Residential Building, in 2021

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה במשך שנת 2022 (דצמבר 2022 לעומת דצמבר 2021) ב-4.8%, שיעור נמוך מהעלייה בשנת 2021 בה עלה המדד ב-5.6%.

מדד שכר עבודה עלה בשנת 2022 ב‑1.1% לעומת עליה של 1.3%  בשנת 2021.

מחירי חומרים ומוצרים סה"כ עלו במשך שנת 2022 ב-9.2% לעומת עליה של 9.9% בשנת 2021. מחירי שכירת ציוד ורכב עלו בשנת 2022 ב-3.0% לעומת עליה של 9.3% בשנת 2021 ומחירי הוצאות כלליות עלו בשנת 2022 ב-3.8% לעומת עליה של 1.9% בשנת 2021.

לוח א.- אחוז השינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים לפי קבוצות ראשיות

השוואות שנתיות לשנים 2021 ו-2022

 קבוצה ראשית 2022

אחוזי שינוי

תרומה באחוזים 2021

אחוזי שינוי

תרומה באחוזים
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים 4.8 4.8 5.6 5.6
חומרים ומוצרים – סך כולל 9.2 3.9 9.9 4.1
שכר עבודה 1.1 0.5 1.3 0.6
שכירת ציוד ורכב 3.0 0.3 9.3 0.8
הוצאות כלליות 3.8 0.1 1.9 0.1

להלן פירוט השינויים העיקריים במשך שנת 2120 בתוך קבוצות התשומה השונות (ראה לוח ב' בהמשך).

במשך שנת 2022 התייקרו במיוחד מחירי בטון מובא (21.5%), מוצרים מוגמרים מאלומיניום ופלסטיק (21.3%), טיט (17.4%), מלט (15.2%), מתקני חוץ (14.7%), מוצרים לאיטום (14.4%), מוצרים למיזוג אויר (12.4%) ומוצרים אחרים מבטון (10.9%).

ירידות מחירים נרשמו בשנת 2022 במחירי עץ לבנייה (13.0%), מוליכים (6.7%), מוצרים מוגמרים מעץ וחומרים אחרים (5.9%), ברזל לבניה (1.1%), רשתות ברזל (0.8%), צינורות לאינסטלציה חשמלית וארונות ולוחות חשמל (0.4% כל אחד), מערכות תקשורת וצינורות פלסטיים (0.3% כל אחד), מגופים ומדי מים (0.2%).

המדד לפי פרקי עבודה

עליות מחירים הגבוהות מ-5.0% נרשמו בשנת 2022 במדדי המחירים של פרקי הבנייה איטום (16.1%), אלומיניום (13.5%) ובניה (6.0%).

בשאר מדדי המחירים של פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 5.0%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים

מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים עלה בשנת 2022 (דצמבר 2022 לעומת דצמבר 2021) ב-5.0% שיעור נמוך משנת 2021 בה עלה המדד ב-8.1%.

עליות מחירים הגבוהות מ-5.0% נרשמו במדדי המחירים של פרקי הבנייה איטום (11.7%), אלומיניום (9.9%), רכיבים טרומיים (7.2%), בטון (6.8%), טיח ומיזוג אויר (5.4% כל אחד) ריצוף וחיפוי (5.3%) וצבע (5.1%).

בשאר מדדי המחירים של פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 5.0%.

עלייה של 4.7% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור בשנת 2022

Increase of 4.7% in the Price Index of Input in Road Construction and Bridging, in 2022

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה בשנת 2022 ב-4.7% (דצמבר 2022 לעומת דצמבר 2021) שיעור נמוך מהעלייה בשנת 2021 בה עלה המדד ב-7.2%.

המדד ללא גישור עלה בשנת 2022 ב-4.8% לעומת עליה של 5.9% שנרשמה בשנת 2021.

מדד מחירי החומרים עלה בשנת 2022 ב-5.9% לעומת עליה של 10.7% בשנת 2021.

שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה בשנת 2022 ב-1.8% לעומת עלייה של 1.4% בשנת 2021.

מחירי שכירת ציוד עלו ב-3.4% לעומת עליה של 2.9% בשנת 2021.

לוח ג.- אחוז השינוי במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור לפי קבוצות ראשיות

השוואות שנתיות לשנים 2021 ו-2022

 קבוצה ראשית 2022   אחוזי שינוי תרומה באחוזים 2021   אחוזי שינוי תרומה באחוזים
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור 4.7 4.7 7.2 7.2
חומרים – סך כולל 5.9 3.6 10.7 6.2
שכר עבודה 1.8 0.2 1.4 0.2
שכירת ציוד 3.4 0.9 2.9 0.8

 

להלן פירוט השינויים העיקריים במשך שנת 2022 בתוך קבוצות התשומה השונות (ראה לוח ד' בהמשך).

מבין החומרים ושכירת ציוד, עלו במיוחד מחירי בטון מובא לסוגיו (ב-21.4%), צמנט שחור (ב-17.3%), יריעות ביטומניות (ב-15.2%), יריעות שריון קרקע (ב-13.9%), חומרי מחצבה אחרים (ב-12.9%), תאי בקרה ושוחות (ב-10.1%), רמזורים (ב-10.0%), חול לסוגיו (ב-8.5%), חומרי איטום (ב-8.4%), אבני שפה ותיחום (ב-7.4%), הובלה שכורה של חומרי מחצבה (ב-6.6%), אבני ריצוף וקורות ומקטעים לגשרים (ב-5.7% כל אחד) ויריעות HDPE (ב-5.5%).

 

לעומת זאת ירדו מחירי צינורות אספקת מים (ב-4.5%), אגו"מ – אגרגטים גרוסים ומודרגים (ב-1.5%), מוטות ורשתות פלדה ואביזרי מתכת שונים (ב-1.1%), אביזרי סימון שונים (ב-0.2) ומעקה בטיחות (ב-0.1%).

המדד לפי פרקי עבודה

עליות מחירים גבוהות מ-5.0% נרשמו בשנת 2022 במדדי המחירים של פרקי הסלילה עבודות ביסוס עמוק (ב-8.1%), עבודות איטום (ב-7.2%), עבודות עפר (ב-6.6%), עבודות בטון (ב-6.5%), עבודות תאורה ורמזורים (ב-5.2%) ועבודות ריצוף (ב-5.1%).

בשאר פרקי הסלילה נרשמו תנודות מחירים של עד 5.0%.

עלייה של 9.8% במדד מחירי תשומה בחקלאות בשנת 2022

Increase of 9.8% in the Price Index of Input in Agriculture, in 2022

 

מדד מחירי תשומה בחקלאות עלה בשנת 2022 ב-9.8% (דצמבר 2022 לעומת דצמבר 2021), שיעור גבוה מהעליה בשנת 2021 בה עלה המדד ב-8.4%.

מדד מחירי תשומות בגידולים צמחיים עלה בשנת 2022 ב-4.9% לעומת 4.8% בשנת 2021 ומדד מחירי תשומות בבעלי חיים עלה ב-14.0% בשנת 2022 לעומת 11.5% בשנת 2021.

בשנת 2022 עלו מחירי מספוא לבעלי חיים ב-20.2% לעומת עליה של 17.5% ב-2021, מחירי דלק, שמנים וחשמל עלו ב-18.2% לעומת עליה של 13.3% ב-2021, מחירי אפרוחים עלו ב-13.6% לעומת עליה של 5.1% ב-2021, מחירי הובלה שכורה עלו ב-13.3% לעומת עליה של 1.0% ב-2021. מחירי דשנים וזבלים עלו ב-8.8% לעומת עליה של 35.9% ב-2021 ומחירי מים עלו ב-5.1% לעומת עליה של 2.7% ב-2021.

לוח ה.- אחוז השינוי במדד מחירי תשומה בחקלאות לפי קבוצות ראשיות

השוואות שנתיות לשנים 2021 ו-2022

 קבוצה ראשית 2022   אחוזי שינוי תרומה באחוזים 2021   אחוזי שינוי
מדד מחירי תשומה בחקלאות – כללי 9.8 9.8 8.4
מספוא לבעלי חיים 20.2 6.3 17.5
אפרוחים 13.6 0.5 5.1
זרעים, פקעות ושתילים 3.0 0.1 4.3-
דשנים וזבלים 8.8 0.3 35.9
חומרי הדברה 2.7 0.1 9.7
מים 5.1 0.3 2.7
דלק, שמנים וחשמל 18.2 1.3 13.3
חומרי אריזה ואריזות 4.7 0.1 7.8
חומרי בנייה למבנים וכיסויים פלסטיים 2.3 0.0 5.9
*מיכון 5.5 0.2
*ציוד 4.9 0.1
*רכב וחלפים 0.2 0.0
הובלה שכורה 13.3 0.2 1.0
שירותים וטרינריים ותרופות 3.0 0.1 2.1
ביטוח 2.9 0.0 0.4-
מסים ואגרות 3.5 0.0 1.8
דמי חכירה 0.0 0.0 0.6
שונות (הנהלת חשבונות, שירותי מחשב, צורכי משרד וכו') 3.2 0.1 2.3
עלות עבודה שכירה 0.5 0.1 1.8

*סדרות חדשות שהתווספו בשנת 2021

 

להלן פירוט השינויים העיקריים במשך שנת 2022 בתוך קבוצות התשומה השונות (ראה לוח ו' בהמשך)

דשנים אשלגניים (45.6), חומרים בהאבסה ישירה (23.6), דלק (23.5), תערובות לעופות ותערובות לבקר

(19.7% כל אחד), מספוא גס לבעלי חיים (19.2), תערובות לצאן ולבעלי חיים אחרים (18.4), בליל מספוא לבקר (16.9), חשמל (16.6), דשנים חנקניים (14.0), אפרוחים וחומרים אחרים (13.6כל אחד), הובלה שכורה (13.3)

ומחירי דשנים מורכבים (12.6).

ירידות מחירים נרשמו בשנת 2022 במחירי זבלים (11.3-), קוטלי עשבים (8.4-), דשנים אורגניים (0.9-) ושתילי מטעים (0.7-).

 

 

עליה של 10.9% במדד מחירי תשומה באוטובוסים בשנת 2022

Increase of 10.9 % in the Price Index of Input in Buses in 2022

מדד מחירי תשומה באוטובוסים לכלל חברות האוטובוסים (ללא שירותי דיור) עלה במשך שנת 0222 (דצמבר 2022 לעומת דצמבר 2021) ב- 10.9% לעומת עליה של 6.4% בשנת 2021. המדד ללא התמורה למשרת שכיר עלה ב-12.1% לעומת עליה של 11.2% בשנת 2021.

מדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים עלה במשך שנת 2022 (דצמבר 2022 לעומת דצמבר 2021) ב- 11.0% לעומת עליה של 6.5% בשנת 2021.

 לוח ו.- אחוז השינוי במדד מחירי תשומה באוטובוסים – כלל האוכלוסייה, לפי קבוצות ראשיות
השוואות שנתיות לשנים 2021 ו-2022

 קבוצה ראשית 2022

אחוזי שינוי

תרומה באחוזים 2021

אחוזי שינוי

תרומה באחוזים
מדד מחירי תשומה באוטובוסים כללי 10.9 10.9 6.4 6.4
התמורה למשרות שכיר 9.6 4.8 2.0 1.0
אנרגיה, שמנים ונוזלי קרור 24.9 4.6 32.2 4.8
רכב 4.4 0.6 2.6- 0.4-
אחזקת אוטובוסים 5.6 0.4 11.8 0.9
אחזקת מבנים והוצאות משרדיות 3.5 0.2 0.8 0.0
מיסים, אגרות, רשיונות ובטוח 6.3 0.3 2.4 0.1
שונות 5.1 0.0 1.5- 0.0

להלן פירוט השינויים העיקריים במשך שנת 2022 בתוך קבוצות התשומה השונות (ראה לוח ז' בהמשך).

עלית המדד לכלל אוכלוסיית האוטובוסים לשנת 2022 משקפת עליה במחירי שמנים, אוריאה ונוזלי קירור ב-47.1% לעומת עלייה של 3.2% בשנת 2021. מחירי אנרגיה עלו ב-24.3% לעומת עליה של 33.0% בשנת 2021. מחירי התמורה למשרות שכיר עלו  ב-9.6% לעומת עלייה של 2.0% בשנת 2021. מחירי מיסים, אגרות, רישיונות וביטוח עלו ב-6.3% לעומת עלייה של 2.4% בשנת 2021. מחירי אחזקת אוטובוסים עלו  ב-5.6% לעומת ירידה של 11.8% בשנת 2021. מחירי שונות (הנהלת חשבונות, הוצאות משפטיות וכו') עלו ב-5.1% לעומת ירידה של 1.5% בשנת 2021. מחירי רכב עלו ב-4.4% לעומת ירידה של 2.6% בשנת 2021. אחזקת מבנים והוצאות משרדיות עלו ב-3.5%  לעומת עליה של 0.8% בשנת 2021.

מדד מחירי תשומה של אוטובוסים זעירים ציבוריים עלה בשנת 2022 (דצמבר 2022 לעומת דצמבר 2021) ב-8.1% לעומת עליה של 4.5% בשנת 2021.

לוח ח.- אחוז השינוי במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים, לפי קבוצות ראשיות
2021 ו-2022

 

 קבוצה ראשית 2022

אחוזי שינוי

תרומה באחוזים 2021

אחוזי שינוי

תרומה באחוזים
מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים 8.1 8.1 4.5 4.5
התמורה למשרות שכיר 9.6 4.1 1.2 0.5
דלק, שמנים ונוזלי קרור 12.2 3.6 15.5 4.1
רכב 0.3- 0.0 3.4- 0.6-
אחזקת אוטובוסים 4.3 0.3 2.4 0.2
אגרות ורשיונות 4.3 0.0 0.8 0.0
בטוח 2.8 0.1 5.5 0.2
שונות 3.4 0.0 1.1 0.1