שלומי שי אמויאל: מדדי מחירי תשומות דצמבר 2022 וסיכום שנת 2022